Bijlagen

7. Totaaloverzicht subsidies

7. Totaaloverzicht subsidies

Inkomende subsidies
Hierna geven we een overzicht van de belangrijkste inkomende subsidies per programma over het jaar 2022 (bedragen in euro's). We geven de bedragen we besteed hebben, subsidies die we hebben ontvangen in 2022 maar later besteden geven we in komende begrotingen weer.

Subsidies per programma

Bedrag in €

Programma 1. Welzijn en Zorg

                               173.468

Impuls Jongerencultuur (SPUK)

                                 81.968

Lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken 2022 (SPUK)

                                 55.500

Gezond in de stad

                                 19.000

Regenboogstad

                                 17.000

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

                               357.229

Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen

                               245.039

Ventilatie in scholen (SPUK)

                               112.190

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

                            1.528.562

Stimulering sport (SPUK)

                               467.987

Zwembaden en ijsbanen COVID-19 (SPUK)

                               436.626

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed

                               401.803

Regeling Sportakkoord

                               197.146

Restauratie Orgel Ravenstein

                                 25.000

Programma 4. Klimaat, energie en openbare ruimte

                               747.391

Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2027 (via Meierijstad)

                               302.000

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen

                               244.145

Duurzame polder

                               125.000

Subsidiestelsel Natuur en Landschap subsidie (natuurgebieden

                                 68.932

Schone Lucht Akkoord (SPUK)

                                   7.314

Programma 5. Economie

                               112.563

Regiodeals

                                 50.000

Subsidie Open Badges (economie)

                                 40.000

Circulaire Ambachtscentra (SPUK)

                                 22.563

Programma 7. Verstedelijking, wonen en mobiliteit

                               201.198

Mensgerichte maatregelen

                               137.748

Uitvoering Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (SPUK)

                                 33.621

Woningbouwprojecten

                                 29.829

Programma 9. Besturen in verandering van tijden

                                65.316

Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek (SPUK)

                                 65.316

Totaal

                           3.185.727

Deze pagina is gebouwd op 10/12/2023 11:31:30 met de export van 10/12/2023 11:19:48